Obróbka Skrawaniem

Obróbka skrawaniem

  • Na obrabiarkach konwencjonalnych
  • Na obrabiarkach sterowanych CNC

toczenie
frezowanie
wykonanie kół zębatych
szlifowanie